beeldende ateliers

beeldende verdieping en creatieproces voor volwassenen

Voor volwassenen biedt atelier ROGGBIV beeldende ateliers waarbij beleving centraal staat. In zulke ateliers word je aangemoedigd om los te komen van aangereikte technieken. Je wordt gestimuleerd inspiratie te putten uit je gewaarwording, om vormelijk aan de slag te gaan met wat bij jou leeft. 

 

De creativiteit wordt geprikkeld voorbij de schoolsheid van technieken. We beperken ons ook niet tot een vooraf bepaalde notie van esthetiek. Via materiaal verkenning en zintuiglijke waarneming exploreer je ervaringen die bij jou resoneren. Je wordt gestimuleerd die beleving via experiment te verdiepen, om zo tot een persoonlijke creatie te komen. Geheel op ongedwongen wijze. 

Typerend voor dit type ateliers is de aandacht waarmee we waarnemen, verkennen en vormgeven om tot een doorleefde creatieve ervaring te komen.

materiaal verkenning

We (her)ontdekken beeldend materiaal in alle eenvoud. In basale handelingen ervaren we de creatieve rijkdom van kenmerkende eigenschappen. We laten ons inspireren door wat persoonlijk aanspreekt. We verkennen (on)mogelijkheden en experimenteren met niet-alledaagse gebruikswijzen.

zintuiglijke waarneming

We maken ruimte om sensaties die materiaal met zich meebrengen aandachtig waar te nemen. We zijn ons gewaar van de subtiele verschillen die ons op geheel persoonlijke wijze creatief in beweging brengen.

creatieproces

We onderzoeken creatieve mogelijkheden om inspiratie in beeld te vertalen. We verkennen, spelen, proberen, mislukken, passen aan, wijken af, nemen afstand, werken door, ... en vertrouwen op het persoonlijke proces om tot een doorleefde creatie te komen. Het staat je dan ook vrij om suggestie naar eigen behoefte te interpreteren of van een thema af te wijken.

beeldend atelier op maat

Voel je je geïnspireerd? Wens je een creatieproces te doorlopen onder professionele begeleiding? Heb je een voorstel voor een volgend beeldende atelier? Neem contact op om vragen en ideeën te bespreken.