top of page
Image by Jake Givens

belevingsatelier

creatief verkennen in afstemming met kinderen in huisonderwijs

De gewaarwording verrijken en authentieke expressie stimuleren, dat is waar een belevingsatelier voor staat. Het atelier biedt ruimte om los van oordeel creatief te onderzoeken en via experiment tot zichzelf te komen.

 

Basale ervaringen zowel als creatieve werkvormen worden hiervoor op bewuste en vaker niet alledaagse wijze ingebracht. In het doen, voelen en denken wordt de aangeboren nieuwsgierigheid van het kind geprikkeld, een creatieve vlam aangewakkerd, en verbinden met eigen behoeften aangemoedigd. Gelaagde creatieve ervaringen stimuleren het individu om de eigenheid in afstemming met de beleving verder vorm te geven.

In het atelier komt tweewekelijks een groepje kinderen in huisonderwijs samen om zich te laten inspireren door middel van beeldende verkenning en creatief spel. Na de belevingsactiviteit sluiten we de samenkomst af met een gezamenlijke picknick.

 

Aansluiten kan per seizoen, of per atelier zolang er plaats is. Er nemen maximaal 8 kinderen tussen de leeftijd van 6 en 10 jaar deel. In samenspraak kunnen mogelijks ook kinderen van een lagere kalenderleeftijd deelnemen. Voor ouders is het mogelijk om ter plaatse te blijven om bv. wat bij te werken of met een wandeling in de groene omgeving te ontspannen.

Als bron van inspiratie vormen natuur, materiaal, verhaal of kunst een mogelijk uitgangspunt om contact te maken met wat persoonlijk weerklinkt.

Hieronder een beschrijving van de belevingsinspiratie; in alfabetische volgorde.

kunstbeleving

We onderzoeken het bijzondere van een kunstwerk of de stijl van een kunstenaar. We experimenteren met typerende technieken, of verkennen wat voor ons persoonlijk in een beeld weerklinkt. Kunst inspireert om via interpretatie dichterbij authentieke expressie te komen.

materiaalbeleving

Vanuit gewaarwording (her)ontdekken we beeldend materiaal in alle eenvoud. In basale handelingen ervaren we de creatieve rijkdom van de kenmerkende eigenschappen. We verruimen onze creativiteit door het verkennen van (on)mogelijkheden en het experimenteren met niet-alledaagse gebruikswijzen. In het doen ervaart ieder een waar weerstand voelbaar wordt, en waar die vloeiend en speels kan bewegen.

natuurbeleving

De natuur biedt een rijkdom aan . We onderzoeken het bijzondere van planten, dieren, natuurverschijnselen of -elementen. We nemen overeenkomsten waar. We hanteren natuurlijke materialen op creatieve wijze en verkennen mogelijkheden om ons hiermee uit te drukken.

 

verhaalbeleving

Als bron van inspiratie wordt soms een prentenboek, boekfragment of poëzie naar voren geschoven. Na een moment van voorlezen, wordt de kern of indruk van een tekst op speelse wijze geïnterpreteerd. Creatieve werkvormen faciliteren de verkenning van complexe thema's en vragen. Doorheen dit creatief filosoferen verdiepen en verruimen we de binnenwereld, in relatie tot het unieke van onze beleving.

beleving op maat

Wens je een specifiek thema te verkennen of wil je wat in groep beleven onder professionele begeleiding?

Neem contact op om vragen en ideeën te bespreken.

bottom of page