Image by Jake Givens

(vermoedelijk) hoogbegaafd

creatieve ontplooiing van het hoogbegaafde individu

 "Een hoogbegaafde is een snelle en slimme denker, die complexe zaken aankan. Autonoom, nieuwsgierig en gedreven van aard. Een sensitief en emotioneel mens, intens levend. Hij of zij schept plezier in creëren."

~ Delphi-Model

Waar sommige initiatieven een benadering via capaciteiten of motivatie verkiezen, wordt in het atelier bewust ingezet op creativiteit. In een afgestemde omgeving wordt ruimte gemaakt om te onderzoeken, in taal en beeld. Verbeeldingskracht wordt geappelleerd, en ervaringen die het particuliere beleving raken worden aangereikt. Stimulerend in denken, voelen en handelen richten we ons tot de ontplooiing zowel als het welzijn van het getalenteerd individu.

Regelmatig worden specifieke onderzoekateliers voor hoogbegaafde kinderen aangeboden.

Voor individuele begeleiding kunnen zowel hoogbegaafde kinderen, jongeren als volwassenen bij Atelier ROGGBIV terecht. Ook ouders kunnen er een hulpvraag stellen naar begeleiding in een afgestemde opvoeding van hun HB kinderen.

 

Boek een kennismaking via beeldbellen of een afspraak in de praktijk om de hulpvraag, en de begeleiding af te stemmen. Of neem een kijkje naar geplande activiteiten in onze agenda.