top of page
Image by Jake Givens

creatieve beleving

creatief spel en beeldende verkenning voor kinderen, jongeren en volwassenen

Met haar belevingsateliers biedt atelier ROGGBIV beeldende activiteiten waarbij het stimuleren van creatieve ervaring en spontaniteit op de voorgrond staan. 

Verhaal, natuur, materiaal of kunst wordt als uitgangspunt voor een creatief belevingsavontuur aangereikt. Een avontuur dat op maat van groot en klein de nieuwsgierigheid wil prikkelen. Basale waarnemingen en beeldende werkvormen worden hiervoor op speelse en creatieve wijze ingezet. Het atelier biedt een inspirerende en veilige ruimte om ongeremd te onderzoeken en te experimenteren. We voeden de creativiteit door gewaar te worden wat voor ons persoonlijk weerklinkt.

Een beschrijving van de belevingsinspiratie; in alfabetische volgorde.

kunstbeleving

We onderzoeken het bijzondere van een kunstwerk of de stijl van een kunstenaar. We experimenteren met wat hier voor ons persoonlijk in weerklinkt en laten ons inspireren om hier creatief mee aan de slag te gaan.

materiaalbeleving

We (her)ontdekken beeldend materiaal in alle eenvoud. In basale handelingen ervaren we de creatieve rijkdom van kenmerkende eigenschappen. We laten ons inspireren door wat persoonlijk aanspreekt. We verkennen (on)mogelijkheden en experimenteren met niet-alledaagse gebruikswijzen.

natuurbeleving

We vinden voor het belevingsatelier inspiratie in de natuur. We onderzoeken het bijzondere van planten, dieren, natuurverschijnselen of -elementen. We nemen overeenkomsten waar. We hanteren natuurlijke materialen op creatieve wijze en verkennen mogelijkheden om ons hiermee uit te drukken.

 

verhaalbeleving

Een prentenboek, boekfragment of poëzie wordt tijdens het belevingsatelier als inspiratiebron naar voor geschoven. Via creatieve werkvormen interpreteren we op speelse wijze de kern van het verhaal.

beleving op maat

Voel je je geïnspireerd? Wens je een bepaald thema te beleven onder professionele begeleiding? Heb je een voorstel voor een volgend belevingsatelier? Neem contact op om vragen en ideeën te bespreken.

bottom of page