top of page
20201229_144455.jpg

ZORG VOOR JE-ZELF

ongedwongenheid als basis voor verbinding en creativiteit

Atelier ROGGBIV wil een inspirerende en veilige plek bieden waar kinderen, jongeren en volwassenen terecht kunnen om bij zichzelf te komen, en om natuur en creativiteit te beleven. Een plaats waar aandacht is voor ieders eigen zijn. En waar onvoorwaardelijkheid de toon zet voor het ontplooien tot een zelfsturend individu. 

Op ongedwongen wijze word je bij ROGGBIV uitgenodigd om je proces te gaan. We koesteren intrinsieke motivatie en initiatief. De omkaderende structuur biedt houvast voor de vrije ruimte waarin je naar behoefte kan onderzoeken en experimenteren. In het bevragen, verkennen, proberen, mislukken, loslaten, herhalen, doorwerken, ervaren, ... ligt een belevingsproces wat de ontwikkeling van creativiteit en zelfverwezenlijking stimuleert.

We zetten in op verbinding door onderling af te stemmen op behoeften. Zorg voor je-zelf, de ander en de natuur staat voorop. Grenzen worden liefdevol bewaakt. Emoties worden gedragen en conflicten worden uitgesproken. Als resultaat leert elk individu vertrouwen op het innerlijk kompas en kunnen we vrijuit doorgroeien in wie we zijn.

afstemming
creativiteit
20200717_105744.jpg

nieuwgierigheid en beleving als motor van onderzoek, creatie en ontplooiing

ZORG VOOR DE OMGEVING

Bij Atelier ROGGBIV koesteren we de grondgedachte dat iedereen creatief is. Creativiteit wordt vaak met vaardigheden en esthetiek verward. Creatief gaat over onderzoek, verbanden leggen ... experiment en expressie.

Ik beschouw creativiteit als iets dat intrinsiek aanwezig is, zoals motivatie en nieuwsgierigheid. Vaak werden die spontane belangstelling afgestompt, Soms zijn we hier de voeling mee kwijt. De voeling met ons zelf. 

 

Hier koesteren we elke vorm van creativiteit! 

 

In de werking staat het creatief proces dan op de voorgrond. Creaties beschouwen we als de sporen van dat persoonlijke proces.

natuur
IMG_20200331_115730943.jpg

ZORG VOOR DE ANDER

natuur als bron van rust, afstemming en inspiratie

De tuin die het atelier omringt maakt van atelier ROGGBIV een bijzondere plek. Het is een wilde groene omgeving die de natuurlijke visie ondersteunt, en al wat het atelier te bieden heeft verrijkt.

 

Het hele jaar door ligt hier inspiratie voor het grijpen. Tussen de bomen en planten, in het gras en zelfs in de lucht kan je kleuren, licht, vormen en texturen ontdekken. Laat je speelsheid wekken. Onderzoek de omgeving. Verken creatieve mogelijkheden. Laat je verwonderen door de wereld van insecten en dieren die in de ateliertuin vertoeven. Van herfst tot zomer; elk seizoen heeft de omgeving weer iets nieuws te bieden.

Verder nodigt natuur uit tot vertragen, Je kan er rust vinden en ruimte om af te stemmen op je zelf. De natuur stimuleert ons in het moment te leven en terug naar de bron te gaan. De ateliertuin is een plek om te zijn. Om gewaar te worden en opnieuw te leren vertrouwen op je zintuigen. Dat biedt mogelijkheden om je eigenheid te verdiepen en je naar believen te ontplooien, ongeacht je leeftijd. 

bottom of page