top of page
Image by Jake Givens

GROEIATELIER

creatief groepstraject voor kinderen met een hoog ontwikkelingspotentieel

Gedurende 6 à 8 weken begeleid ik een kleine groep (vermoedelijk) hoogbegaafde kinderen door een creatief groeiproces. Verder dan cognitieve verrijking richten wij ons met dit specifieke traject op creativiteit, beleving en autonomie. We creëren een afgestemde omgeving waarin elk kind kan zijn, en zich in relatie tot beeldende materialen en technieken als totaalpersoon kan ontplooien.

Creativiteit betekent niet noodzakelijk iets moois maken. Onze primaire focus ligt niet op het product, maar bij het proces. Kinderen worden in het groeiatelier gestimuleerd om beeldende materialen en natuurelementen op diverse manieren te hanteren. Via verkenning en experiment wordt hun beleving zintuiglijk aangesproken. Terwijl ze voorkeuren gewaarworden worden in relatie tot materiaal ook afweerstrategieën waargenomen. Deze observaties vormen de basis voor een groeiproces.

Ook het creatief denkvermogen wordt in dit traject gestimuleerd. Wij onderzoeken ideeën; hetzij als concept, hetzij uit impuls. Nieuwsgierigheid en verbeelding brengt ons bij mogelijkheden voorbij de regels van de kunst. Daar waar hindernissen groeikansen bieden. De kinderen worden gestimuleerd om te proberen, om te creëren, om te durven mislukken. Ze dagen zichzelf uit en inspireren elkaar. Blokkades, die worden op speelse wijze doorwerkt. Want ook slagen is spannend.

Het sociale aspect van het groepstraject is een eveneens een betekenisvolle factor. In een groep worden relationele dynamiek en gedragspatronen zichtbaar. Volgens democratische principes wordt communiceren van behoeftes en doorspreken van conflicten gestimuleerd. Samen verzorgen wij een afstemde omgeving, waarin veiligheid centraal staat en kinderen vernieuwde strategieën kunnen oefenen. Het biedt kinderen een kans om authentiek in verbinding te gaan met zichzelf en de ander. Een verrijkende ervaring in hun zoektocht naar ontwikkelingsgelijken.

globaal verloop

Afstemmen is het evenwicht bewaken tussen de autonome creatieve ruimte, en een veilige begrenzing. Zo beslissen we tijdens ons eerste groepsmoment over een thema dat de toon zet voor dit atelier. 

Elke atelierdag bestaat uit twee blokken. 

In de voormiddag staat de beleving op de voorgrond. Materialen en technieken worden ter verkenning aangeboden. De kinderen worden met kwalitatieve ervaringen gestimuleerd tot lichamelijke gewaarwording. Doorheen het traject zullen zij in diverse materialen (on)mogelijkheden exploreren. 

's Namiddag onderzoeken we de inspiratie. We werken binnen het gekozen thema individuele of groepsprojecten uit. De kinderen geven zelfsturend richting aan het creatieproces. Daarvoor staat een grote verscheidenheid aan materialen en gereedschap ter beschikking. Ook voor wie zich graag in een specifieke beeldende techniek verdiept. In verbinding met inspiratie kunnen de kinderen creatieve flow ervaren. Tijdens hun proces zullen echter ook uitdagingen, hindernissen en blokkades de kop op steken. Elk kind kan op afgestemde ondersteuning rekenen om hierop door te werken, en zo te groeien in het persoonlijke proces. 

Op adem komen tijdens een creatieve activiteit is ook belangrijk. De ateliertuin voorziet in ruimte om te bewegen, te spelen of tot rust te komen. De natuur kan ook inspiratie bieden. Laat het weer het toe, kunnen we in de tuin werken. 

Aan het einde van het groeiatelier verzorgen de kinderen een toonmoment. Ouders, broers en zussen worden proces en creaties gepresenteerd. Bij afloop krijgt iedereen zijn procesmap en creaties mee naar huis.

bottom of page