top of page

BEELDENDE THERAPIE


Beschrijving

Beeldende therapie is een creatieve therapievorm waarbij beeldende middelen therapeutisch worden ingezet om een proces te gaan. De klemtoon ligt hierbij op het handelen en daarmee gepaard gaande ervaringen. In de procesgerichte therapie staat het doorwerken van uitdagingen centraal. Uiteenlopende en erg diverse materialen worden ingezet om de beleving te onderzoeken, ervaringen te verwerken en inzichten te verwerven. De therapie wordt aangeboden aan kinderen, jongeren, zowel als aan volwassenen.

  • 45 minuten
  • 48 euro
  • Atelier ROGGBIV - Steenbergestraat 37, 3380 Glabbeek

Annulering

Kan je door onvoorziene omstandigheden niet langer deelnemen? Breng Atelier ROGGBIV per email op de hoogte. Tot twee weken voor aanvang van een activiteit wordt de deelnameprijs minus administratieve kost terugbetaald. Annuleer je op een later tijdstip wordt 50% van het inschrijvingsbedrag in rekening gebracht. Een consultatie of oudergesprek kan tot 48 uur voor afspraak kosteloos geannuleerd worden. Een gereserveerd tijdslot wordt bij laattijdige annulering aangerekend. Bij annulering door de organisator wordt steeds de volledige som terugbetaald.


Meer info?

  • 0479481669

    info@atelierroggbiv.be

bottom of page