top of page

ATELIERWERKING TIJDENS COVID-19  

enkele voorzorgsmaatregelen; zo beschermen wij onszelf en elkaar 

Hieronder informeer ik jullie graag over de voorzorgen dat wij bij atelier ROGGBIV nemen om activiteiten voldoende veilig te kunnen verlopen. Ik stelde mij daarvoor de vraag: "Hoe beschermen we elkaar zonder al teveel in te boeten op de kwaliteit van ervaringen of het warme karakter van het atelier?". Mijn conclusies zijn gebaseerd op huidige versoepelingen en verder vertaald naar wat specifiek is voor mijn werking. 

De activiteiten bij atelier ROGGBIV kunnen op relatief ontspannen manier blijven doorgaan voor kleuter en kinderen. Wel voel ik mij voorlopig genoodzaakt om initiatieven in groep voor jongeren en volwassenen, alsook voor gezinnen uit te stellen.

kleine contactbubbels

Atelier ROGGBIV staat al voor activiteiten in kleinere groep. Zo kunnen intieme dynamieken ontstaan, en kan ik met voldoende verdeelde aandacht afstemmen op individuele behoeften en creatief processen. In de huidige situatie garandeert dit ook een kleine contactbubbel, met voldoende bewegingsruimte. 

veilige afstand

Bij kinderen onder de 12 jaar hoef ik als begeleider geen grote afstand te houden. Dit draagt bij tot de kwaliteit van een verbindende ontmoeting. Kinderen die meer nabijheid behoeven omwille van pijn, spanning of verdriet worden hier ook zonder ongemak in tegemoet gekomen. 

Naar de volwassene(n) die het kind begeleid(en) bij het toekomen en vertrekken zal er ook aandacht blijven voor het respecteren van de veilige afstand.  De ateliertuin is voldoende ruim om zich hier vrij in te kunnen bewegen. Omdat iedereen zich op zijn gemak blijft voelen, zal er in het atelier maar een ouder tegelijkertijd toegelaten worden.

mondmaskers

Ouders die het kind begeleiden dienen wel een mondmasker te dragen van zodra zij de poort naar het atelier binnen komen. Verder volg ik de aanbevelingen op dat het dragen van mondmaskers bij kinderen onder de 12 jaar niet verplicht. Het staat jullie vrij om als ouder toch een masker voor het kind te voorzien.

handhygiëne

Bij creatieve activiteiten worden handen sowieso al regelmatig gewassen. Nu zullen we ook de gewoonte nemen om onze handen op specifieke momenten doorheen de dag met de nodige aandacht te reinigen. We gebruiken hiervoor water en zeep. 

Bij therapeutische consulten worden de handen steeds voor en na afsloop van de sessie ontsmet.

verluchting

Hier zetten we vooral in op ventilatie. Dit gebeurt niet enkel systematisch voor en na een sessie of activiteit. Tijdens het verloop van een atelier worden deuren en ramen ook regelmatig open gezet. We brengen heel wat zoveel mogelijk tijd door in de ateliertuin zodat deelnemers ook kunnen genieten van de buitenlucht.

materiaal en oppervlakten

Oppervlakten zullen regelmatig met alcohol gereinigd worden. In de mate van het mogelijke zal ook materiaal en gereedschap ontsmet worden.

drank en voeding

Samen aan tafel zitten is een betekenisvolle activiteit bij atelier ROGGBIV. Naar gewoonte blijf ik in drank en gezonde tussendoortjes voorzien. Om dit zo veilig mogelijk aan te pakken worden kleurbekers voorzien en worden tussendoortjes per portie op een houten prikker aangeboden. (Lunchpakket wordt steeds zelf voorzien.)

betaling

Je kan (voorlopig) enkel digitaal betalen. Dit kan vooraf via overschrijving of ter plaatse via Payconiq.

Aatzel niet om contact op te nemen bij eventuele onduidelijkheid of

wanneer je nog met vragen achterblijft.

bottom of page