ZOOM-IN

verdiepende reflectie op thema voor ouders, leerkrachten, therapeuten, etc.

Op regelmatige basis neemt atelier ROGGBIV een thema of vraagstuk onder de loep dat aanleunt bij creativiteit, welzijn en afgestemd opvoeden.

Je wordt daarbij uitgenodigd om vragen te stellen, reflecties te delen en in dialoog te gaan. De online lezing gebeurt dan ook via zoom om verbale interactie mogelijk te maken. 

Er kan momenteel niets worden geboekt. Probeer het later opnieuw.

suggestie voor komende zoom-in

Loop je ergens tegenaan en wil je daar graag in groep onder professionele begeleiding over reflecteren?

Richt je vraag naar atelier ROGGBIV of doe een voorstel voor een volgende zoom-in. 

Neem contact op om vragen en ideeën voor te leggen.