top of page

Creatieve playshop


Beschrijving

Een creatieve playshop is een ateliermoment waarin creativiteit in al haar betekenissen centraal staat. Meer nog dan de mogelijkheid om een idee vorm te geven, biedt een playshop natuurlijke ruimte om naar behoefte te exploreren. Het is hier voorbij de regels van de kunst speels onderzoeken wat je wil verbeelden, hoe materialen reageren en hoe dat denken en voelen samen te brengen. In het atelier ligt alvast een rijkdom aan materiaal klaar om maandelijkse een groepje te inspireren. Van experiment tot creatie. Elke deelnemer gaat hier aan de slag met wat aanspreekt om de eigen creativiteit en beeldtaal te verkennen. Daarbij wordt gestimuleerd om in verbinding met de eigen behoeften keuzes te maken en te communiceren, om zo naar authenticiteit te groeien. Met deze creatieve playshop richt ik mij specifiek tot (U)HB kinderen in huisonderwijs. De groep blijft bewust klein met maximaal zes deelnemers van 6 tot 10 jaar. * De activiteit biedt hen een verbindend moment met gelijkgestemden in een stimulerende omgeving onder traumasensitieve en afgestemde begeleiding. Iedere ontmoeting staat gepland op een vrijdag. Deelname kan per keer door selectie van de gewenste datum. Aan een eerste deelname gaat een afstemgesprek vooraf. Krijg je nadien ook graag wat meer mee over het proces van je kind, dan kan je ook opteren voor deelname met overleg. * De term (U)HB wordt gebruikt om duidelijkheid te scheppen over een doelgroep met specifieke behoeften, verder wordt elke deelnemer als individu ontmoet en ondersteunt. De richtleeftijd is gebaseerd op het geboortejaar. Acht je het waardevol dat een jonger of ouder kind aansluit, kan dat overwogen worden. Neem vrijblijvend contact op bij overige vragen.

  • 5 uur
  • Vanaf 25 euro
  • Atelier ROGGBIV - Steenbergestraat 37, 3380 Glabbeek

Annulering

Kan je door onvoorziene omstandigheden niet langer deelnemen? Breng Atelier ROGGBIV per email op de hoogte. Tot twee weken voor aanvang van een activiteit wordt de deelnameprijs minus administratieve kost terugbetaald. Annuleer je op een later tijdstip wordt 50% van het inschrijvingsbedrag in rekening gebracht. Een consultatie of oudergesprek kan tot 48 uur voor afspraak kosteloos geannuleerd worden. Een gereserveerd tijdslot wordt bij laattijdige annulering aangerekend. Bij annulering door de organisator wordt steeds de volledige som terugbetaald.


Meer info?

  • 0479481669

    info@atelierroggbiv.be

bottom of page