therapie

procesmatig doorwerken van beleving, uitdagingen en hindernissen

Interacties en gebeurtenissen laten dag in dag uit indrukken op ons na. Sommige indrukken raken ons diep. Het kan een uitdaging zijn om die te verwerken. Het kan zwaar worden om de beleving alleen te dragen. Je kan de verbinding met jezelf en de ander kwijt raken, of vastlopen in het dagdagelijkse leven. 

 

Therapie biedt je een veilige plek om ruimte te scheppen, je gedachten en gevoelens te ontwarren en op zoek te gaan naar mogelijkheden. 

 

Samen beluisteren we jouw verhaal, of hanteren creatieve materialen om in contact te komen met dat wat speelt. We onderzoeken, proberen uit, ervaren en ontdekken wat nodig is om blokkades te doorwerken. De klemtoon ligt steeds op de eigenheid van een persoon en een procesmatig verloop van de begeleiding.

De praktijk is landelijk gelegen. Omringd door natuur kan je in therapie steunen op een rustgevende en inspirerende omgeving om je te verdiepen in dat wat zich aandient. 

 

Ik ontvang kinderen, jongeren en volwassenen die worstelen met verlies, angst, trauma, kwaadheid, sombere gedachten, vermoeidheid, pijn, zingeving, ... of last ondervinden bij sociale contacten en dagdagelijkse activiteiten.

 

Ook ondersteun ik ouders (en kinderen) in hun zoektocht naar een meer afgestemde opvoeding. 

praktisch:

Aan een therapeutisch proces gaat steeds een kennismakingsgesprek vooraf.

Een moment waarop ik beluister wat jou naar de praktijk brengt en we kort de context overlopen. Hierbij wordt een hulpvraag geformuleerd. Verder worden eventuele verwachtingen of verlangens worden afgestemd, wordt de werking overlopen en onderlinge afspraken gemaakt.

Betaling gebeurt op het einde van een face-to-face consultatie via een digitale bankapplicatie. Voor online sessies wordt vooraf een digitaal betaalverzoek verstuurd. De betaling dient ook voor de afspraak in orde gebracht te worden.

Het maken van een afspraak is een engagement ten opzichte van jezelf en de therapeut. Bij belemmering dien mij 48 uur op voorhand te verwittigen. Dit kan zowel telefonisch als via email. Bij laattijdige annulatie wordt het reserveerde tijdstip aangerekend. 

Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie.