top of page

psychotherapie & beeldende therapie

procesmatig doorwerken van beleving, uitdagingen en hindernissen

Interacties en gebeurtenissen laten dag in dag uit indrukken op ons na. We zoeken allen naar manieren om ermee om te gaan. Wanneer indrukken betekenis missen of stress in ons lichaam na zindert kunnen blokkades ontstaan. De beleving alleen dragen kan zwaar zijn waardoor je de verbinding met je zelf of een ander mogelijks verliest, of nog moeizaam mee kan draaien in het dagdagelijkse leven.

 

Therapie biedt een veilige plek om tot je zelf te komen, en gedragen te voelen doorheen uitdagingen. We scheppen er ruimte om waar te nemen; om je gedachten en gevoelens te ontwarren, je behoeftes te verkennen en op zoek te gaan naar vernieuwde mogelijkheden. 

 

Bij Atelier ROGGBIV beluisteren we samen jouw verhaal, bewegen of hanteren creatieve materialen om in contact te komen met dat wat speelt. We onderzoeken, proberen uit, ervaren en ontdekken wat nodig is om blokkades te doorwerken. De klemtoon ligt bij Atelier ROGGBIV steeds op de eigenheid van een persoon en een procesmatig verloop van de begeleiding.

De praktijk is landelijk gelegen. Met natuur als co-therapeut kan je steunen op een rustgevende en inspirerende omgeving bij het verdiepen van wat zich aandient. 

 

Zowel kinderen, jongeren als volwassenen zijn hier welkom. Zij die worstelen met verlies, angst, trauma, kwaadheid, sombere gedachten, vermoeidheid, pijn, zingeving, ... of last ondervinden bij sociale contacten en dagdagelijkse activiteiten.

 

Ook ondersteun ik ouders in hun proces naar een afgestemde opvoeding, zowel als bij emoties die vragen rond (uitzonderlijke) hoogbegaafdheid of huisonderwijs opwekken.

praktisch:

Aan een therapeutisch proces gaat steeds een kennismakingsgesprek vooraf.

Een eerste ontmoeting waarbij ik beluister wat jou naar de praktijk brengt. We overlopen kort de context, formuleren een hulpvragen en stemmen eventuele verwachtingen of verlangens afgestemd rond de begeleiding.

Een individuele sessie duurt 45' en kost €55. Betaling gebeurt op het einde van een face-to-face consultatie via digitale bankapplicatie. Voor online sessies wordt vooraf een digitaal betaalverzoek verstuurd. De betaling dient dan voor de afspraak in orde gebracht te worden.

Het maken van een afspraak is een engagement ten opzichte van jezelf en de therapeut. Bij belemmering dien je mij 48 uur op voorhand te verwittigen. Dit kan zowel telefonisch als via email. Bij laattijdige annulatie wordt het reserveerde tijdstip aangerekend. 

Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie.

bottom of page