top of page
20200703_114802.jpg
IMG_20190711_113226821_edited.jpg

mijn kleur 

wat mij kleur geeft, wat mij eigen maakt

Tanaïs Verbist

Ik kan je vertellen dat ik psychotherapeut en beeldend therapeut ben, deskundige ben in hoogbegaafdheid, dat ik voormalig leerkracht ben, of een tijdlang actief was in het bestuur van beroepsverenigingen. Ik kan je ook vertellen dat ik vrouw, dochter, zus en mama ben.

 

Wat mij het meest kleurt geeft, los van de rol die ik heb, is vast de nieuwsgierigheid waarmee ik de wereld rondom mij ontmoet. En de speelsheid die daarmee gepaard gaat. Als kind kon ik al lange tijd staan kijken naar iets wat mijn aandacht trok. In gedachten verzonken over indrukken en bedenkingen. Opgaand in verwondering.

 

Zelden kon ik aan de verleiding weerstaan dingen verder te gaan onderzoeken. Ik wilde graag begrijpen hoe iets in elkaar zat. Wat ik ermee kon. Niet enkel in gedachten. Ik stak daarbij ook graag de handen uit de mouwen. Het volgen van handleidingen was zo niet echt aan mij besteed. Verkennend ontdekte ik mogelijkheden. Het is in het hanteren, uitproberen, slagen en misschien vooral het durven mislukken, dat ik een rijkdom aan informatie verwerkte. Al doende deed ik ontelbare zinvolle ervaringen op.

Ook waar ik voor een vraagstuk stond dat minder tastbaar was, ging ik op onderzoek. Een dynamiek die mij in de war bracht. Een aangrijpende gebeurtenis die mij niet los liet. Ik droomde weg over hoe mensen in elkaar zaten, of doordacht hoe een situatie zich ontwikkeld had. 
Wanneer iets mij diep raakte, voelde ik vaker de behoefte om dat creatief uit te drukken. Ik greep spontaan naar poëzie, muziek en beeld om indrukken te verwerken. Door iets van mijn beleving naar buiten te brengen probeerde ik een uitdaging te vatten, en wat onmogelijk leek te doorwerken.

Als buitenkind trok ik geregeld de natuur in om tot mezelf te komen. In bewondering voor het schone. In verbinding met wat ik gewaar werd kon ik aarden. Weg van de gejaagdheid vond ik stilte en inspiratie. Ik vond er ruimte om te zijn met alles wat was.

Mijn schoolparcours was hobbelig. Lange tijd was ik verward over de verhouding tussen cognitief en intuïtief functioneren. Ik kreeg geen helderheid over mijn mogelijkheden. Wat steeds wel heel voelbaar was; dat het niet naar norm liep. Ook mijn voortgezette vorming behoefde een omweg.
Onderweg was dat een worsteling. Nu koester ik dankbaarheid voor mijn particuliere pad vol interessante zijsporen en de retroactieve logica die zich erlangs ontvouwde. Van onderwijs tot therapie, steeds verbonden aan
 creativiteit.

 

Ik heb mij jaren professioneel verdiept in het menselijk functioneren, het mijne zowel als dat van anderen. En toen ik mama werd ontvouwde zich weer een hele nieuwe dimensie aan thema's en generationele vraagstukken. In verwondering realiseerde ik mij hoe de opvoedingsprincipes van aware parenting (Dr. Aletha Solter) resoneerden in de waarden die ik als therapeut reeds in mijn praktijk uitdroeg. 

Het onderzoeken van die onderstroom. Het blijft een drijvende kracht in mijn leven. In al wat ik onderneem koester ik verwondering voor de wijze waarop dingen verbonden zijn, waarop ze vorm en betekenis krijgen. Het proces dat daartoe leidt zowel als de creativiteit die erin schuil gaat, fascineren mij.

Van kunst, natuur, psychoanalyse, trauma, afgestemd opvoeden, hoogbegaafdheid, tot huisonderwijs. Het is in het verbanden leggen tussen diverse velden dat ik inspiratie vind om Atelier ROGGBIV vorm te geven als een natuurlijke ruimte waarin ieder in afstemming en creativiteit bij zichzelf kan komen om de ander te ontmoeten.

 

Van harte welkom!

Tanaïs Verbist

Opleiding:

 • Somatic Exerpiencing i.o. (Trauma Healing Belgium)

 • Intro Themagecentreerde Interactie (Bea Vercruysse)

 • Intro Somatic Experiencing (Giselle Genillard)

 • The resilience roadmap (Maggie Kline)

 • Mindset + Positive Discipline (Platform Mindset)

 • Expertopleiding hoogbegaafdheid (Hoogbloeier Gifted Academy)

 • Hoogbegaafd Gezin(d) (Prins Jonathan)

 • Verbindende communicatie (Huis voor Verbinding Blabla)

 • Healing trauma with guided drawing (Institute for Sensorimotor Art Therapy)

 • Ouders begeleiden naar afgestemd opvoeden (Jürgen Peeters)

 • Stiltetechniek / Transcendente meditatie (Nina Van Herwegen)

 • Psychoanalytische psychotherapie (UGent)

 • Natuurlijk tuinieren / Permacultuur (Yggdrasil)

 • Keramiek (HABK)

 • Bachelor Creatieve therapie: Beeldende therapie (PXL Hasselt)

 • Bachelor Secundair Onderwijs: Plastische Opvoeding + Informatica (KdG Antwerpen)

 

Werkervaring:

 • Zelfstandige praktijk voor psychotherapie en beeldend therapie (Sinds 2012)

 • Ateliers voor kinderen, jongeren en volwassenen (in eigen praktijk)

 • Belevingsateliers + Outdoor Learning (De Toverwijzer, Methodeschool Tienen)

 • Psychodynamische behandeling van volwassenen met persoonlijkheidsmoeilijkheden (UPC KULeuven + PCGS + Sint-Annendael Diest)

 • Founding boardmember European Federation of Art Therapy (EFAT)

 • Voorzitter Beeldende therapie (BVCT-ABAT)

 • Beeldende groepstherapie voor volwassenen geraakt door kanker (BOfort +
  Red Pencil Europe)

 • Gastdocent en externe scriptiebegeleider beeldende therapie (PXL Hasselt)

 • Leerkracht Plastische Opvoeding + Decoratie (KSLeuven)

Vereniging:

 • Geregistreerd lid van de Belgische Vereniging voor Creatieve Therapie (BVCT-ABAT VZW)

 • Full Individual Member of the European Federation for Art Therapy (FI180005, EFAT IVZW)

 • Lid van het Netwerk Afgestemd Opvoeden (Netwerk AO)

 • Partner van het Hoogbloeier Expertisenetwerk (Hoogbloeier)

Logo-zwartwit-strak.jpg
53739929_303713763621505_1695691000137121792_n.png
  logo met teskt jpg RGB-02.jpg
hoogbloeier_partnerlogo.png
bottom of page