top of page
20200703_114802.jpg
IMG_20190711_113226821_edited.jpg

over mij, mijn kleur 

wat mij kleur geeft, wat mij eigen maakt

Tanaïs Verbist

Ik kan je vertellen dat ik psychotherapeut en beeldend therapeut ben, gespecialiseerd in hoogbegaafdheid. Dat ik voormalig leerkracht ben, of een tijdlang actief was in het bestuur van beroepsverenigingen. Ik kan je ook vertellen dat ik vrouw, dochter, zus en mama ben. Of nog zoveel meer.

 

Wat mij het meest kleurt geeft, los van de rol die ik heb, is vast de nieuwsgierigheid waarmee ik de wereld rondom mij ontmoet. En de speelsheid die daarmee gepaard gaat. Als kind kon ik al lange tijd staan kijken naar iets wat mijn aandacht trok. In gedachten verzonken over indrukken en bedenkingen. Opgaand in verwondering.

 

Zelden kon ik aan de verleiding weerstaan dingen verder te gaan onderzoeken. Ik wilde graag begrijpen hoe iets in elkaar zat. Wat ik ermee kon. Niet enkel in gedachten. Ik stak daarbij ook graag de handen uit de mouwen. Het volgen van handleidingen was zo niet echt aan mij besteed. Verkennend ontdekte ik mogelijkheden. Het is in het hanteren, uitproberen, slagen en misschien vooral het durven mislukken, dat ik een rijkdom aan informatie verwerkte. Al doende deed ik ontelbare zinvolle ervaringen op.

Ook waar ik voor een vraagstuk stond dat minder tastbaar was, ging ik mijmeren. Uren kon ik zitten observeren wat er rondom mij gaande was. Ik droomde weg over hoe mensen in elkaar zaten, of doordacht hoe een situatie zich ontwikkeld had. Een sfeer die ik gewaar werd. Een dynamiek die mij in de war bracht. Een aangrijpende gebeurtenis die mij niet los liet. Wanneer mij iets diep raakte, kwamen woorden regelmatig tekort.


Ik voelde vaker de behoefte om spanning creatief uit te drukken. Ik greep spontaan naar poëzie, muziek en beeld om indrukken te verwerken. De resonance van het handelen of de lijfelijke ervaring sterkte mijn veerkracht. Op meer intuïtieve wijze kon ik diverse lagen in een probleem ontdekken en zo mijn perspectief verruimen. In de adolescentie was ik mij zo al erg bewust van de kracht van creativiteit, die mij meermaals hielp spanning of onmogelijkheid te doorwerken. 

Als buitenkind trok ik ook geregeld de natuur in om tot mezelf te komen. In bewondering voor het schone. In verbinding met wat ik gewaar werd kon ik aarden. Weg van de gejaagdheid vond ik stilte en inspiratie. Daar was ruimte om te zijn met alles wat was.

Mijn schoolparcours was hobbelig. Lange tijd was ik verward over de verhouding tussen cognitief en intuïtief functioneren. Ik kreeg geen helderheid over mijn mogelijkheden. Wat steeds wel heel voelbaar was; dat het niet naar norm liep. Ook mijn voortgezette vorming behoefde een omweg.
Onderweg was dat een worsteling. Nu koester ik dankbaarheid voor mijn particuliere pad vol interessante zijsporen en de retroactieve logica die zich erlangs ontvouwde. Van onderwijs tot therapie, steeds verbonden aan
 creativiteit.

 

Ik heb mij jaren professioneel verdiept in het menselijk functioneren, het mijne zowel als dat van anderen. En toen ik mama werd ontvouwde zich weer een hele nieuwe dimensie aan thema's en generationele vraagstukken. In verwondering realiseerde ik mij hoe de opvoedingsprincipes van aware parenting (Dr. Aletha Solter) resoneerden in de waarden die ik als therapeut reeds in mijn praktijk uitdroeg. 

Het onderzoeken van die onderstroom. Het blijft een drijvende kracht in mijn leven. In al wat ik onderneem koester ik verwondering voor de wijze waarop dingen verbonden zijn, waarop ze vorm en betekenis krijgen. Het proces dat daartoe leidt zowel als de creativiteit die erin schuil gaat, fascineren mij.

Van kunst, natuur, psychoanalyse, trauma, afgestemd opvoeden, hoogbegaafdheid, tot huisonderwijs. Het is in het verbanden leggen tussen diverse velden dat ik inspiratie vind om Atelier ROGGBIV vorm te geven als een natuurlijke ruimte waarin ieder in afstemming en creativiteit bij zichzelf kan komen om de ander te ontmoeten.

 

Van harte welkom!

Tanaïs Verbist

Opleidingen:

 • Psychoanalytische psychotherapie (UGent)
 • Bachelor Creatieve therapie: Beeldende therapie (PXL Hasselt)

 • Bachelor Secundair Onderwijs: Plastische Opvoeding + Informatica (KdG Antwerpen)

 

Vormingen:

 • Somatic Exerpiencing i.o. (Trauma Healing Belgium) (Peter Levine)

 • Gevoelige kinderen met een sterke wil (Sandra Kleiplas)

 • Expert Hoogbegaafdheid (Hoogbloeier Gifted Academy)

 • Afgestemd opvoeden (De Onderstroom & Jürgen Peeters) (Aware Parenting, Aletha Solter)

 • Verbindende communicatie (Huis voor Verbinding Blabla) (NVC, Marshall Rosenberg)

 • Healing trauma with guided drawing (Institute for Sensorimotor Art Therapy) (Cornelia Elbrecht)

 • Permacultuur & Natuurlijk tuinieren (Yggdrasil & Frank Anrijs)

 • Keramiek (HABK)

Enkele van vele relevante bijscholingen:

 • Intro Themagecentreerde Interactie (De Onderstroom & Bea Vercruysse)

 • The Resilience Roadmap (De Onderstroom & Maggie Kline)

 • Art Therapy and Giftedness (EFAT & Researcher Silvana Castellucchio)

 • Mindset + Positive Discipline (Platform Mindset)

 • Places, Spaces and Time. Shaping the European Art Therapy Landscape (EFAT Conference)
 • Stress en Burn-out (KULAK)

 • Kinderen helpen bij verlies (KULAK)

 • Speaking Through Art (EFAT)

 • Tussen woord en daad, Creatieve therapie op scherp gesteld (Arteveldehogeschool)

 • Professionele houding in beeld (BVCT-ABAT)

 • Transcendente meditatie & Stiltetechniek (Nina Van Herwegen)

 • Psychoanalytische groepstherapie (VVPT)

 • Focussing Level 1 (De Binnentuin & Hilde Gerené)

 • ...​​

Werkervaring:

 • Zelfstandige praktijk voor beeld & psychotherapie (Sinds 2012)

 • Partner van het Hoogbloeier Expertisenetwerk Hoogbegaafdheid (Hoogbloeier)

 • Belevingsateliers + Outdoor Learning (De Toverwijzer, Methodeschool Tienen)

 • Psychodynamische behandeleenheid voor volwassenen met persoonlijkheidsmoeilijkheden, Residentieel & Ambulant (UPC KULeuven + PCGS + Sint-Annendael Diest)

 • Founding boardmember European Federation of Art Therapy (EFAT)

 • Voorzitter Beeldende therapie (BVCT-ABAT)

 • Beeldende groepstherapie voor volwassenen geraakt door kanker (BOfort +
  Red Pencil Europe)

 • Gastdocent en externe scriptiebegeleider beeldende therapie (PXL Hasselt)

 • Leerkracht Plastische Opvoeding & Decoratie (KSLeuven)

Vereniging:

 • Geregistreerd lid van de Belgische Vereniging voor Creatieve Therapie (BVCT-ABAT VZW)

 • Full Individual Member of the European Federation for Art Therapy (FI180005, EFAT IVZW)

 • Lid van het Netwerk Afgestemd Opvoeden (Netwerk AO)

Logo-zwartwit-strak.jpg
53739929_303713763621505_1695691000137121792_n.png
  logo met teskt jpg RGB-02.jpg
hoogbloeier_expertlogo.png
bottom of page