top of page
Image by Jake Givens

Zebra Atelier

creatief groepstraject voor kinderen met een hoog ontwikkelingspotentieel

In het Zebra Atelier begeleid ik een kleine groep (vermoedelijk) hoogbegaafde kinderen door een creatief ontplooiingsproces. Verder dan cognitieve verrijking richten wij ons met dit specifieke traject op creativiteit, beleving en autonomie. We creëren een afgestemde omgeving waarin elk kind kan zijn, en zich in relatie tot beeldende materialen en technieken als totaalpersoon kan ontwikkelen.

Creativiteit betekent niet noodzakelijk iets moois maken. Onze primaire focus ligt niet op het vervaardigen van een product, maar bij het proces en de ervaring. Kinderen worden in het Zebra Atelier gestimuleerd om beeldende materialen en natuurelementen op diverse manieren te hanteren. Via verkenning en experiment wordt hun beleving zintuiglijk aangesproken. Terwijl ze voorkeuren gewaarworden worden in relatie tot materiaal behoeften als ook afweerstrategieën waargenomen. Deze observaties geven richting aan hun traject.

Ook het creatief denkvermogen wordt in dit proces gestimuleerd. Wij onderzoeken ideeën; hetzij als concept, hetzij uit impuls. Nieuwsgierigheid en verbeelding brengt ons bij mogelijkheden voorbij de regels van de kunst. Daar waar hindernissen groeikansen bieden. De kinderen worden gestimuleerd om te proberen, om te creëren, om te durven mislukken. Ze dagen zichzelf uit en inspireren elkaar. Blokkades die worden op speelse wijze doorwerkt. Want ook slagen is spannend.

Het sociale aspect van het Zebra Atelier is een eveneens een betekenisvolle factor. In een groep worden relationele dynamiek en gedragspatronen zichtbaar. Volgens democratische principes wordt communiceren van behoeftes en doorspreken van conflicten gestimuleerd. Samen verzorgen wij een afstemde omgeving, waarin veiligheid centraal staat en kinderen vernieuwde strategieën kunnen oefenen. Het biedt kinderen een kans om authentiek in verbinding te gaan met zichzelf en de ander. Een verrijkende ervaring in hun zoektocht naar gelijkgestemden.

globaal verloop

Afstemmen is het evenwicht bewaken tussen de autonome creatieve ruimte, en een veilige begrenzing van voorspelbaarheid in relatie tot de ander. Zo beslissen we tijdens ons eerste groepsmoment in groep over een thema dat de toon zet voor dit atelier. 

Elke atelier bestaat uit twee delen. 

Als opwarming staat de beleving op de voorgrond. Materialen en technieken worden ter verkenning aangeboden. De kinderen worden met kwalitatieve ervaringen gestimuleerd tot lichamelijke gewaarwording. Doorheen het traject zullen zij in diverse materialen (on)mogelijkheden exploreren. 

Vervolgens onderzoeken we de inspiratie. We werken binnen het gekozen thema individuele of groepsprojecten uit. De kinderen geven zelfsturend richting aan het creatieproces. Daarvoor staat een grote verscheidenheid aan materialen en gereedschap ter beschikking. Ook voor wie zich graag in een specifieke beeldende techniek verdiept. In verbinding met inspiratie kunnen de kinderen creatieve flow ervaren. Tijdens hun proces zullen echter ook uitdagingen, hindernissen en blokkades de kop op steken. Elk kind kan op afgestemde ondersteuning rekenen om hierop door te werken, en zo te groeien in het persoonlijke proces. 

Op adem komen tijdens een creatieve activiteit is ook belangrijk. De ateliertuin voorziet in ruimte om te bewegen, te spelen of tot rust te komen. De natuur kan ook inspiratie bieden. Laat het weer het toe, kunnen we in de tuin werken. 

Aan het einde van het Zebra Atelier verzorgen de kinderen een toonmoment. Ouders, broers en zussen worden proces en creaties gepresenteerd. Bij afloop krijgt iedereen zijn procesmap en creaties mee naar huis.

Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie.

bottom of page