Image by Jake Givens

(hoog)begaafdheid

leven in afstemming, met een hoog ontwikkelingspotentieel

Hoogbegaafdheid en intelligentie worden vaker geassocieerd, maar laat het heel duidelijk zijn; ze zijn niet aan elkaar gelijk. Een hoogbegaafd persoon is een individu is iemand met een verhoogd potentieel, iemand die in een gepaste afstemming bijzondere dingen kan laten zien.

 

Een hoogbegaafd persoon is met bijzondere mogelijkheden en eveneens bijzondere uitdagingen. unieke belevingswereld zij het gekleurd door een logica die afwijkt van de norm.

In de begeleiding van personen met een (vermoedelijke) hoogbegaafdheid zet Atelier ROGGBIV in op het zijn van de totaalpersoon.

Een afgestemde omgeving schept nodige ruimte om als hoogbegaafd individu in proces te gaan. We onderzoeken behoeften en worden gewaar wat speelt; in taal en beeld. Stimulerend in denken, voelen en handelen doorwerken we moeilijkheden. Creativiteit wordt geappelleerd, ervaringen worden aangereikt, en inzichten ontvouwen zich. We richten ons globaal tot de ontplooiing van het individu, zowel in relatie tot zich zelf als tot de omgeving.

Atelier ROGGBIV biedt begeleiding aan kinderen en jongeren met een hoog ontwikkelingspotentieel, zowel als (vermoedelijk) hoogbegaafde volwassenen. Voor ouders die ondersteuning wensen in een afgestemde opvoeding of bij een eigen verwerkingsproces kunnen in de praktijk terecht.

Je kan contact opnemen voor één-op-één begeleiding of deelnemen aan een webinar of atelier. In de agenda vind je een overzicht van komende activiteiten.

Specifiek voor kinderen is er ook het groeiatelier; een creatief buitenschools verrijkingstraject. Lees er meer over via de onderstaande link.

"Een hoogbegaafde is een snelle en slimme denker, die complexe zaken aankan. Autonoom, nieuwsgierig en gedreven van aard. Een sensitief en emotioneel mens, intens levend. Hij of zij schept plezier in creëren."

~ Delphi-Model