top of page
Image by Jake Givens

hoogbegaafdheid

leven in afstemming met een hoog cognitief potentieel én verhoogde sensitiviteit

Bij Atelier ROGGBIV ontvang ik een hoogbegaafd persoon als individu. Iemand met bijzondere mogelijkheden evenals bijzondere uitdagingen; complex denkend of intens voelend.

In de praktijk spreek ik wel eens over zebra's; een term die ik ontleen aan de Franse psychologe Jeanne Siaud-Faucchin. Zebra's zijn namelijk paardachtigen met unieke, kenmerkende strepen. De strepen die hen onderling onderscheidt, worden ook aangewend om in het geheel op te gaan waar gevaar dreigt. Opmerkelijk is ook dat de zebra zich niet door de mens laat temmen, zoals bij paarden het geval is.

Zo ontmoet ik regelmatig mensen die zich vervreemd voelen door negatieve levenservaringen. Met een particuliere belevingswereld die niet naar norm afgelijnd is. Niet zelden met een onderdrukte behoefte aan autonomie en creativiteit.

Individueel of in groep, ontmoet ik een persoon graag waar die staat. Om van daaruit samen in proces te gaan met wat leeft. In het onderzoeken van de beleving is het zich beluisterd en gedragen voelen essentieel. Het schept veiligheid om blokkades te doorwerken, en behoeftes te verkennen of erkennen. Afstemming biedt nodige ruimte om te verbinden, en zich verder te ontplooien in relatie tot het zelf en de omgeving.

Voor begeleidingen ontvang ik kinderen en jongeren, zowel als volwassenen. Ook ouders die ondersteuning wensen in een afgestemde opvoeding, bij afgestemd huisonderwijs of bij een eigen verwerkingsproces kunnen in de praktijk terecht.

Je kan contact opnemen voor één-op-één begeleiding of deelnemen aan een webinar of atelier. In de agenda vind je een overzicht van komende activiteiten.

"Een hoogbegaafde is een snelle en slimme denker, die complexe zaken aankan. Autonoom, nieuwsgierig en gedreven van aard. Een sensitief en emotioneel mens, intens levend. Hij of zij schept plezier in creëren."

~ Delphi-Model

bottom of page